TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Dom Maklerski BDM S.A.Oferta

Rachunek Inwestycyjny

 • negocjowane opłaty
 • brak minimalnych wpłat
 • Szybkie, bezpłatne otwarcie rachunku oraz brak progu minimalnych wpłat przy minimum formalności - to jest to! Rachunkiem możesz dysponować na różne sposoby:
  • osobiście odwiedzając Punkty Obsługi Klienta,
  • telefonicznie,
  • przez Internet - używając narzędzi transakcyjnych BDM onLine, BDM Mobile.
  Zakładając u nas rachunek inwestycyjny, stajesz się częścią rynku kasowego. Możesz zainwestować według własnego planu w akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, prawa poboru, prawa do akcji oraz na rynku instrumentów pochodnych.
  Oferujemy:
  • akcje - 0,39% - nie mniej niż 5,95 zł,
  • obligacje - 0,19% - nie mniej niż 5,95 zł,
  • kontrakty - 9,9 zł,
  • opcje - 1,99% (nie mniej niż 1,95 i nie więcej niż 16 zł).